Allposters

Salgsvilkår

Disse salgsvilkårene gjelder alle tilbud fra Art & Allposters International B.V., alle bestillinger du foretar, og alle avtaler vi inngår med deg i forbindelse med produkter og tjenester som tilbys på dette nettstedet.

Returrett

Vi er opptatt av produktkvalitet og at du skal være 100 % fornøyd.

Feil eller skadede varer (fotoretur):
Hvis vi sendte deg feil vare eller varen ankom skadet eller i dårlig stand, kan du bare send oss et digitalt bilde av den skadede eller feilleverte varen og transportbeholderen varen ble levert i til retur@allposters.com. I meldingsteksten i e-posten opplyser du følgende: ordrenummer, forsendelses-ID eller artikkelnummer, en kort beskrivelse av returårsaken samt om du ønsker erstatningsvare eller refusjon. Send inn informasjonen innen 30 dager fra du mottok varen. Henvendelsen din vil bli behandlet innen 48 timer, og du vil motta en e-post om at erstatningsvaren er under produksjonen, eller at refusjonen er under behandling. Hvis du velger en refusjon, vil du få refundert hele beløpet for varen og kostnadene ved levering

Andre returer:
Hvis varen ble mottatt korrekt og i god stand, men du har ombestemt deg, er det ikke noe problem! Du kan returnere varen innen 30 dager etter mottak og motta full tilbakebetaling for prisen du har betalt for varen.

Hvis du gir oss beskjed om at du tenker å returnere varen innen 14 dager fra du mottok den, kan det også hende du kan få refundert leveringskostnadene. Leveringskostnader er beløpet som betales for å send varen til ønsket leveringsadresse (med unntak av eventuelle tilleggskostnader som påløper grunnet valg av en leveringsmåte som ikke er standard). Vi refunderer ikke leveringskostnadene for bestillingsvarer, som du har tilpasset og skreddersydd. Bestillingsvarer inkluderer alle innrammede varer, lerret, kunst på akryl, kunst på metall, stor kunst, og/eller bilder for kunst- [eller mine bilder]-produkter. For å kvalifisere for refusjon av kostnadene ved levering (hvis aktuelt), må du returnere varen innen 14 dager etter krav om refusjon.

Når du returnerer varen, ber vi deg om å pakke den i originalhylsen eller -esken og legge ved det utfylte returinstruksjonsskjemaet som du finner på baksiden av følgeseddelen som fulgte med bestillingen. Du kan også informere oss om at du ønsker å returnere en vare via post, faks eller e-post. Husk å oppgi navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, samt ordrenummer, forsendelses-ID og/eller artikkelnummer. Vi ber deg om å opplyse om årsaken til returen.

Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å betale for kostnaden ved å returnere varene. Vi anbefaler at du returnerer varene via en sporbar metode. Hvis du returnerer en vare som ikke kan sendes via posten, er du fortsatt ansvarlig for å betale kostnadene for å returnere varen. Tabellen nedenfor gir deg en beregning av hva det koster å returnere varen:

Produkttyper Emballasjetype Beregnet returkostnad
Plakat / t-skjorte / blikkskilt / andre små produkter rør / pose / liten pakke NOK 62,00 - NOK 265,00
Veggmaleri stort rør NOK 112,00 - NOK 314,00
Liten ramme / bestillingsvare liten pakke (ca. maks 70 cm x 60 cm x 5 cm) NOK 112,00 - NOK 314,00
Plakat / medium ramme / bestillingsvare medium pakke (ca. maks 90 cm x 70 cm x 8 cm) NOK 116,00 - NOK 372,00
Stor ramme / bestillingsvare stor pakke (ca. maks 105 cm x 80 cm x 10 cm) NOK 289,00 - NOK 413

Velg et av retursentrene våre:
Art & AllPosters (returns)
c/o Goodrem Export House
Gloucestershire Airport
Cheltenham GL51 6SP
Storbritannia
Art & AllPosters (Rücksendungen)
p/a Egetra
Herrenpfad-Süd 40
D-41334 Nettetal
Tyskland
Art & AllPosters (Retours)
p/a Egetra S.A. Transports International
3/5, rue Marc Seguin
95194 Goussainville Cedex
Frankrike
Art & AllPosters (Returns)
De Voorde 40
5807 EZ Oostrum
Nederland

Tilbakebetaling
Refusjon vil bli utbetalt med samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen. Du vil ikke måtte betale noen omkostninger for refusjonen. Unntatt når det gjelder fotoreturer, da kan vi holde tilbake refusjonen inntil vi har mottatt varene, eller du har levert bevis for å ha sendt varene tilbake, avhengig av hva som skjer først.

Bytte
Hvis varen er i god stand, men du ønsker å bytte den til et produkt i en annen størrelse eller en annen vare, kan du returnere varen og få pengene tilbake ved hjelp av metoden beskrevet i "Andre returer" og legge inn en ny bestilling.

Bestillingsgodkjenning

Vi forbeholder oss retten til å avslå eller annullere enhver bestilling. I et slikt tilfelle, er din eneste regress å få tilbakebetalt beløpet du betalt for en eventuell bestilling (hvis noen).

Priser

Til tross for at produktprisene er angitt på nettstedet, kan vi ikke bekrefte den endelige prisen for en vare før du bestiller. Selv om vi gjør vårt beste for å unngå det, kan noen få av varene på nettstedet vises med feil pris som følge av prisendringer foretatt på eller omtrent på samme tidspunkt som du besøkte nettstedet. Kredittkortet ditt vil imidlertid IKKE bli belastet før bestillingen effektueres. Dersom den endelige prisen på en vare er høyere enn prisen angitt på nettstedet, er din eneste beføyelse å kansellere bestillingen.

Produktbeskrivelser

Vi gjør vårt beste for å beskrive produktene våre så nøyaktig som mulig. Vi kan imidlertid ikke garantere at produktbeskrivelser eller andre opplysninger på nettstedet er 100 prosent nøyaktige, fullstendige, pålitelige, oppdaterte eller feilfrie. Dersom et produkt du kjøper av oss, ikke er som beskrevet, er din eneste beføyelse å returnere det i ubrukt stand for erstatning, refusjon eller kreditt.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke ansvarlige for økonomiske skader (inkludert, men ikke begrenset til, kostnadene ved et erstatningskjøp) som måtte oppstå på grunn av ikke-rettidig ankomst, manglende produkttilgjengelighet eller manglende produktsamsvar.

Dataoverføringer

For å kunne behandle og effektuere bestillinger kan det være nødvendig for oss å overføre visse transaksjonsopplysninger og personlige data til servere eller databaser hos vårt moderselskap, Art.com, Inc., i USA.

Gældende lov

Tilbudene fra Art & Allposters International B.V., dine bestillinger og avtalene vi har inngått i forbindelse med levering av produkter og tjenester, er underlagt nederlandsk lovgivning. Domstolene i Amsterdam i Nederland har eksklusiv domsmyndighet i eventuelle tvister mellom deg og oss angående våre produkter eller tjenester.

Gjeldende språk

Denne norske versjonen av våre salgsvilkår er utarbeidet av praktiske hensyn. Den På engelsk skal gjelde dersom det oppstår tvister mellom deg og oss angående våre produkter eller tjenester. Ved eventuelle konflikter eller uklarheter mellom den norske og den engelske versjonen skal den engelske versjonen gjelde.

Endringer og separat ugyldighet

Vi forbeholder oss retten til når som og helst og etter eget skjønn å foreta endringer på nettstedet og i retningslinjer, bruksvilkår og disse salgsvilkårene. Du bør derfor lese gjennom retningslinjene, vilkårene og betingelsene hver gang du besøker nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at vi har foretatt slike endringer, tilkjennegir du at du godtar endringene og er bundet av dem. Dersom noen av vilkårene eller betingelsene i dette dokumentet blir gjort ugyldige eller virkningsløse eller er ugjennomførlige, skal vilkåret eller betingelsen gjøres separat ugyldig og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførligheten til øvrige vilkår eller betingelser.

Oppdatert: 2014 mai